تبليغات

پخش و فروش كبك در استانهاي لرستان و كرمانشاه با قيمت مناسب. آدرس:كرمانشاه،بيستون،شهرك الزهرا تلفن تماس: 09187154091 مدير:صادق رضايى

۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

به زودى اين نوشته ها به سايت اضافه مىشود:

:١-گپ زنى با استفاده از ياهو مسنجرچت كردن به فارسىافزودن يك دوست تازه به فهرست رفقاگپ زدن خصوصى در Ymنمايش احساسات در Ymتغيير قلم رنگ و اندازه متنارسال Buzz به دوستانتغيير محيط گفتگو كاراكتر هاى سخن گوارسال و دريافت فايلبه اشتتراك گذاشتن عكسايجاد اتاق كنفرانساستفاده از دوربين و چت تصويرىگپ زدن صوتىارسال و دريافت پيامها بون اتصالسر و سامان دادن به فهرست دوستانبستن Ym و خروج از آن٢-معرفى Google talkچرا استفاده از Google talk توصيه مىشودچگونه از طريق Google talk صحبت كنيم يا پيام بفرستيمچند نفر را مىتوانيد به Google talk خود دعوت كنيداستفاده از Google talk تا چه اندازه امنيت دارد

۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

a

in yek matne azmayeshi ast